Smluvní podmínky

Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Za prodaný starý nebo použitý náhradní díl ručíme lhůtou 14 dní od zakoupení. Při reklamaci musí být zboží označeno stejně jako při prodeji, jinak nebude reklamace platná.

 Místo reklamace: K-AGRO, spol. s.r.o.,Lukavice 80, 516 03  tel: 777 077 923

Kupující dle §53 odst.4 zák č.89/2012 Sb. ( Obč.zák.) má právo na odstoupení od smlouvy do 14dní od převzetí zboží, zboží musí být bez známek poškození. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky či e-mailem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.